Musiikkikasvatus

Musiikkipäiväkoti Taikatahdissa tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta, jossa korostamme erityisesti musiikkikasvatuksen merkitystä. Sovellamme musiikkikasvatuksessamme Orff-pedagogiikkaa, jonka isänä pidetään Karl Orffia (1895-1982). Hän oli ansioitunut musiikin alkeisopetuksen uusien menetelmien kehittämisessä. Orff-pedagogiikka on kasvatusfilosofia, jossa prosessi etenee yhdistäen musiikin liikkeeseen, tanssiin ja puheilmaisuun. Orffilaisuudessa korostuu lasten sosiaalinen kanssakäyminen. Orffin ydin on rytmi, johon yhdistetään liikettä, tanssia, puhetta/loruttelua, laulua ja soittoa rytmi-, väri-, laatta-, sekä kehonsoittimin.

Taikatahdissa lapset osallistuvat aktiivisesti musiikin tekemiseen. Kaikilla on edellytykset nauttia ja kokea onnistumisen kokemuksia taito- ja ikätasosta riippumatta. Musiikkikasvatuksessa edetään huomioiden lapsen ikä ja kehitystaso. Yksi tärkeimpiä tavoitteita lasten musiikkikasvatuksessa on spontaani ilo ja nautinto musisoinnista. Improvisaation ja säestyssoiton kautta saadut onnistumisen kokemukset vahvistavat lapsen itsetuntoa ja minäkuvaa rohkaisten lasta itseilmaisuun.

Musiikin avulla lapsella on mahdollisuus vapaasti ilmaista omia mielikuviaan ilman kriittisyyden läsnäoloa. Tällöin musiikki toimii myös vapauttavana tunneilmaisun välineenä. Musiikkiin eläytyminen rikastuttaa mielikuvitusta antaen ilmaisulle lisäulottuvuuksia. Musiikillinen kasvatus huipentuu Taikatahdissa vuosittain lasten omaan tuotokseen, jossa käytetään apuna sadutusta, musiikillista keksintää, draamaa ja kädentaitoja.

Orff itse kiteytti kasvatusnäkemyksenä: ”Milloin tahansa kylvät siemenen, et koskaan voi olla varma, mitä siitä syntyy. Jostakin tulee pensas ja toisesta kasvaa suuri, vahva puu. Tämä kaikki riippuu maasta, kosteudesta, huolenpidosta, rakkaudesta ja monista muista tekijöistä, joiden tulee yhdessä toimia kasvun parhaaksi.”