Koulutus

Taikatahti järjestää tilauksesta koulutuksia ulkopuolisille tahoille seminaarin ja tilauskoulutusten muodossa. Koulutusaiheet Reggio Emilia -pedagogiikan, taideintegraation ja johtamisen alueilla. Lisäksi Taikatahdissa on mahdollisuus kouluttautua työn ohessa oppisopimuskoulutuksella Reggio Emilia -ohjaajaksi vuoden kestävässä koulutuksessa.

Kouluttajana toimii Marja-Liisa Lohilahti, Taikatahdin johtaja ja Reggio Emilia -pedagogista. Hän on saanut Reggio Emilia -pedagogisen koulutuksensa Italiassa ja Ruotsissa vuosien 2006-2016 aikana. Johtamisen erityisammattitutkinnon hän on suorittanut vuonna 2009.

Pääkoulutusaiheet liittyvät Reggio Emilia -pedagogiikkaan;

kasvatusfilosofia
lapsilähtöisyys
oppimiskäsitys
projekti-prosessityöskentely
pienryhmätyöskentely
pedagoginen dokumentointi
havainnointi
arviointi

Koulutuskyselyt Liisa Lohilahti puh 040 721 0331 tai liisa.lohilahti@taikatahti.com